อนุทิน 163449 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๖

ยิ่งทำงานมากขึ้น ๆ สิ่งที่เห็นและพบในการทำงาน ส่วนใหญ่คนเราจะมักลืมว่า…ส่วนราชการมิใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่คนเรามักคิดว่า “ส่วนราชการ คือ ของตนเอง” คริ ๆ ๆ…มีอะไรมาให้ฉันเห็นเยอะเลย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)