อนุทิน 163444 - ต้นโมกข์

วิถีการผลิต หรือวิธีการผลิต หรือการผลิตทุกชนิดต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ พลังการผลิต และ ความสัมพันธ์ทางการผลิต พลังการผลิต หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในกระบวนการผลิต โดยที่คนมีความสามารถจะเอาปัจจัยหรือวัตถุหรือประโยชน์จากธรรมชาติได้มากน้อยขนาดไหน พลังการผลิตจะประกอบด้วยเครื่องมือการผลิต หรือมาตรฐานแรงงาน และคนที่ใช้แรงงานไปเพื่อการผลิตนั่นเอง

เขียน 19 Feb 2019 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)