อนุทิน 163440 - ต้นโมกข์

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. deposit (ดิพอสิท) = ฝากเงินในธนาคาร เช่น

Can you please deposit this check into my account? เธอกรุณาฝากเช็คนี้ในบัญชีของฉันได้ไหม?

  1. withdraw (หวิดดรอ) = ถอนเงินจากธนาคาร เช่น

He withdrew all of his money and closed his account. เขาถอนเงินทั้งหมด และปิดบัญชี

เขียน 19 Feb 2019 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)