อนุทิน 163432 - prayat duangmala

จัดส่งซองผ้าป่าให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการส่งไปที่ชมรมตะกร้อเมืองทองธานี ที่จะช่วยหาเงินสมทบทำห้องเรียนเพื่อน้อง(อนุบาล) 300 ซอง

เขียน 18 Feb 2019 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)