อนุทิน 163430 - prayat duangmala

วันจันทร์เข้าสู่การทำงานปกติ..ครูพี่เลี้ยงอนุบาลครบกำหนดเดินทางกับจากการศึกษาดูงานเย็นนี้..ต้องดูแลกิจกรรม 3 ห้องเรียน ทำกิจกรรมภาคสนามและให้น้อง ป.2 เป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรม การแสดงเป็นไปด้วยดี..หลังจากนั้นให้ทำกิจกรรมในห้อง..

เขียน 18 Feb 2019 @ 14:28 ()


ความเห็น (0)