อนุทิน 163425 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๔

ในการไปประชุมร่วมกับคณะกรรมมาธิการของสำนักงบประมาณ…ทำให้เห็นว่า “การจะได้เงินมาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในการจ้าง…มันเหนื่อยมากกกกกก…” จะมีใครรู้กันบ้างหรือไม่…บางทีในการได้เงินมานั้น มันต้องนั่งอธิบายว่าเพราะอะไร เพราะเหตุใด ผิดกับที่มติ ครม.บอกว่า จ่าย ๑.๗,๑.๕ ซึ่งรวม ๐.๒ เป็นค่าสวัสดิการอยู่ในนั้นด้วย เพราะแต่ละมอผู้บริหารก็มีความคิดหลากหลาย มิใช่เหมือนกันในทุก ๆ มอ…ดีที่ยังมีพี่มอใหญ่ไปร่วมแจมด้วย ทำให้เห็นถึงการบริหารงานของมอใหญ่ด้วย…เหนื่อยมากกกกก…สุดท้ายหันกลับมาที่มอ ต้องเรียนผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยว่าเพราะเหตุใด ให้เหตุและผลในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย…สำหรับความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีอำนาจสูงสุด

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)