อนุทิน 163409 - ต้นโมกข์

ย้ำอีกทีว่า การผลิตจะสามารถเป็นไปได้ต้องเกิดขึ้นในสังคมรูปธรรมหนึ่งๆเท่านั้น ไม่ว่าสังคมจะอยู่ในรูปแบบใด (เป็นทาส, ศักดินา, ทุนนิยม ฯลฯ) การผลิตต้องรวมทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน นั่นคือพลังการผลิต และความสัมพันธ์ทางการผลิต เมื่อสองอย่างนี้รวมกัน เราเรียกว่า แบบวิธีการผลิต หรือวิถีการผลิตก็ได้

เขียน 17 Feb 2019 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)