อนุทิน 163402 - ต้นโมกข์

เมื่อนั้น

ลันไดให้แสนเสนหา

อะรามรักยักคิ้วหลิ่วตา

พูดจาลดเลี้ยวเกี้ยวพาน

โอ้โลม งามเอยงามปลอด

ชีวติพี่นี้รอดด้วยข้าวสาร

เป็นกุศลดลใจเจ้าให้ทาน

เยาวมาลย์แม่มีพระคุณนัก

พี่ขอถามนามท้าวเจ้ากรุงไกร

ชื่อเรียงเสียงไรไม่รู้จัก

เจ้าเป็นพระมเหสีที่รัก

ฤๅนงลักษณ์เป็นราชธิดา

รูปร่างอย่างว่ากะลาสี

พี่ให้มีใจรักเจ้าหนักหนา

ว่าพลางเข้าใกล้กัลยา

พระราชาฉวยฉุดยุดมือไว้

พระมหามนตรี (ทรัพย์)

เขียน 16 Feb 2019 @ 15:11 ()


ความเห็น (0)