อนุทิน 16340 - ทองหยอด

สุนทรียเสวนาของ CoP จุดเริ่มต้นของหัวใจ เรื่อง การทำงานเป็นทีม และการติดต่อประสานงาน

เขียน 24 Jul 2008 @ 23:39 () แก้ไข 24 Jul 2008 @ 23:39, ()


ความเห็น (0)