อนุทิน 163395 - ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

วันนี้ภูมิใจในตัวทุกคน นำเสนอท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อย่าคล่องแคล่ว ไม่เขินอาย ปลื้มใจและสุขใจว่าที่สอนพวกเราไปไม่สูญเปล่า #โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ

เขียน 15 Feb 2019 @ 19:55 ()


ความเห็น (0)