อนุทิน 163384 - ต้นโมกข์

การผลิตจะต้องเป็นการผลิตโดยสังคมเสมอไป การผลิตแต่คนเดียวโดดๆ หรือปัจเจกบุคคล ย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้ บรรพบุรุษของเรา ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ หรือหาของป่า แม้กระทั่งเพาะปลูก ต้องทำกันเป็นกลุ่มหรือสังคมทั้งสิ้น หากพวกเขาผลิตแต่คนเดียว ย่อมตกอยู่ในอันตรายจากสัตว์ป่า หรืออดตาย

เขียน 14 Feb 2019 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)