อนุทิน 163381 - ต้นโมกข์

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. complicate (คั้ม พลี้ เคท) = ทำบางสิ่งให้เข้าใจยาก หรือยากที่จะทำ เช่น

Don’t complicate your message. Just be clear! อย่าทำสารของเธอให้ซับซ้อน จงทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ

  1. simplify (ซิ้ม พลี ฟาย) = ทำบางสิ่งบางอย่างให้เข้าใจง่าย หรือทำอย่างง่ายๆ เช่น

Teachers simplify instructions for younger students. ครูทำคำสั่งให้ง่ายลง เพื่อนักเรียนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่

เขียน 14 Feb 2019 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)