อนุทิน 163368 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตรงข้ามกัน

  1. inhale (อิ่น เฮล) = หายใจเข้า เช่น

After climbing the mountain, he inhaled the fresh air. หลังจากปีนเขาเสร็จแล้ว เขาสูดอากาศที่สดชื่นเข้าไป

  1. exhale (เอ๊กซ์ เฮล) = หายใจออก เช่น

He exhaled slowly and tried to relax. เขาผ่อนหายใจอย่างช้าๆ และพยายามที่จะผ่อนคลาย

เขียน 13 Feb 2019 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)