อนุทิน 163354 - ต้นโมกข์

คำกริยาที่แตกต่างกัน

  1. deteriorate (ดิ๊ เทอริเออรเอท) = กลายมาเป็นสิ่งที่เลวลง เข่น

His health is deteriorating, so we visit him often. สุขภาพของเขาแย่ลงทุกวัน เราควรไปเยี่ยมเขาบ่อยขึ้น

  1. improve (อิ่ม พรู้ฟ) = พัฒนา หรือทำให้ดีขึ้น เช่น

His health has improved since he started exercising. สุขภาพของดีขึ้น ตั้งแต่เริ่มออกกำลังกาย

เขียน 12 Feb 2019 @ 19:15 ()


ความเห็น (0)