อนุทิน 163353 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๔

ช่วงเช้า เตรียมงานมอบหมายงานของกองบริหารงานบุคคล ให้กับอธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม เพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับอธิการบดีคนใหม่…ความเห็น (0)