อนุทิน 163337 - ต้นโมกข์

สิ่งที่เศรษฐศาสตร์การเมืองฝ่ายซ้ายก็คือ เศรษฐกิจของสังคม และจุดเน้นมากที่สุดของเศรษฐกิจสังคมคือ การผลิต

การผลิตเป็นรากฐานของพัฒนาการของคน คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องมีอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ฯลฯ

ปัจจัยวัตถุเหล่านี้จู่ๆจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ ทุกอย่างต้องทำการผลิตจึงจะได้สิ่งนั้นมา

ถ้าการผลิตยุติลง มนุษย์ก็คงจะไม่เหลือหลอ

เขียน 10 Feb 2019 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)