อนุทิน 163336 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่างการศึกษา 1.0 และ 3.0 ตอนที่ 1

การเปลี่ยนแปลงจากการศึกษา 1.0 ไปสู่ 3.0 คือการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปสู่ประชาชนทุกคน

โรงเรียนกำลังเป็นการศึกษาแบบ 1.0 แต่พูดถึงการศึกษา 2.0 ในขณะที่กำลังวางแผน และเติมเต็มการศึกษา 3.0 โพสนี้พยายามที่จะเปรียบเทียบการพัฒนาการใช้เว็บทางอินเตอร์เน็ทที่มีต่อการศึกษา อินเตอร์เน็ทตอนนี้กลายมาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสังคมต่างๆทั่วโลก เว็บส่งอิทธิพลต่อวิถีคิด, การกระทำ, และภาวะความเป็นอยู่ของผู้คน และคนก็มีอิทธิพลต่อเวปต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน

อินเตอร์เน็ททุกวันนี้ มีลักษณะใกล้เคียงกับหน้าต่างที่มีภาพอยู่ในนั้นเต็มไปหมด และเป็นประตูสำหรับการรับรู้, การคิด, และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยตรรกะแล้ว มันใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เหมาะกับการเอาแบบสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยผู้เรียนและเยาวชนในการปฏิบัติหน้าที่, เรียนรู้, ทำงาน, และเล่นในการก่อให้เกิดมารยาทที่สนับสนุนสังคม, มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ, มีสุขภาวะที่ดี ในสังคมเสรีนิยม

แปลและเรียบเรียงจาก

Jackie Gerstein. The Difference Between Education 1.0 & 3.0

เขียน 10 Feb 2019 @ 18:58 ()


ความเห็น (0)