อนุทิน 163333 - ต้นโมกข์

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. arrive (เออะ ไรฟว์) = มาถึงที่ใดที่หนึ่ง เช่น

What time will you arrive? เวลาอะไรที่พวกเธอ (เธอ) จะมาถึง?

  1. leave (ลีฟว์) = ออกจากที่ใดที่หนึ่ง เช่น

What time did you leave the party last night? เวลาอะไรที่พวกเธอ (เธอ) ออกจากงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้?

เขียน 10 Feb 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)