อนุทิน 163331 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๑

นาคีมีพิษเพี้ยง…สุริโย

เลื้อยบ่ทำเดโช…แช่มช้า

พิษน้อยหยิ่งโยโส…แมลงป่อง

ชูแต่หางเองอ้า…อวดอ้างฤทธี

“โคลงโลกนิติ”…จะกี่ยุค กี่สมัย ยังนำมาใช้ได้อยู่เสมอกับเหตุการณ์ในการดำเนินชีวิตที่พบเจอ…ความเห็น (0)