อนุทิน 163328 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๘

เมื่อวาน…๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล…การเป็นผู้ช่วยเลขานุการในที่ประชุม ขอบอกว่า…มันเหนื่อยมาก เหนื่อยที่จะต้องบอกกับคณะกรรมการ (บางท่าน) ที่ไม่ทราบเรื่องราวมาก่อน ต้องเตรียมต้องหาคำตอบมาตอบมาอธิบายให้กับที่ประชุม เพราะบางทีข้อมูลดังกล่าว มันไม่ได้อยู่ในหัวของฉัน มันจึงอธิบายไม่ได้ ไม่หมด…นี่คือ ปัญหาในการบริหารงานสำหรับมหาวิทยาลัย กับระบบที่ได้ผู้บริหารมาตามวาระ ๔ ปี…ในบางครั้ง ไม่รู้แล้วมาทำให้การประชุมแกว่ง…

สำหรับฉัน ถือว่า “ภูมิรู้ในตนเอง ค่อนข้างแน่น” จึงตอบโจทย์ทุกโจทย์ให้ผ่านไป และคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น…ขอบอกว่า “ยุคนี้…เหนื่อยมากกับการทำงานร่วมกับคน” ทำให้เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมาก…ยิ่งสายปฏิบัติยึดกฎ ระเบียบด้วยแล้ว ค่อนข้างอึดอัดใจมาก เพราะหากทำไม่ถูกใจ ก็โดนด้วยวาจา สายตา…แต่จะอย่างไรก็ช่าง ยึดหลักการ ด้วยกฎหมายเป็นหลัก เป็นอันใช้ได้ ไม่เช่นนั้น คุณก็เจอดีเอง…ความเห็น (0)