อนุทิน 163326 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๖

อำนาจ…ยามที่มนุษย์เราได้จับต้อง ครอบครองมันอยู่ มักจะเผลอไผล ใช้อำนาจนั้นให้กับตนเองเสมอ…จงอย่าหลงลืมตน เพราะสุดท้าย หากเมื่อนำมันไปใช้แล้ว…จะพบได้ใน “กฎแห่งกรรม”ของตนเองที่ได้กระทำไว้…ความเห็น (0)