อนุทิน 163320 - KwansudaB

KwansudaB
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์..เกี่ยวกับบทบาทแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีอาการด้านอารมณ์ พฤติกรรมและจิตใจ(BPSD)และแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนางานดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม “Dementia Management, Multidisciplinary Approach and Share Experience” ที่จัดโดยโรงพยาบาลเลย งานนี้ได้เครือข่ายการทำงานมาเพิ่มด้วยค่ะ ..

เขียน 09 Feb 2019 @ 21:18 () แก้ไข 09 Feb 2019 @ 21:23, ()


ความเห็น (0)