อนุทิน 163304 - ต้นโมกข์

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. help (เฮ้ลพท์) = สนับสนุน หรือ นำเสนอความช่วยเหลือ เช่น

Can you help me find the library? เธอสามารถช่วยฉันหาห้องสมุดให้หน่อยจะได้ไหม?

  1. hinder (ฮิ้น เดอะ) = ป้องกัน, ทำให้ช้า, ปกป้อง, ทำให้ยาก เช่น

The rainy weather hinder hindered their travel plans. อากาศที่มีฝนตกเยอะ ทำให้แผนการท่องเที่ยวลดลง

เขียน 08 Feb 2019 @ 08:23 ()


ความเห็น (0)