อนุทิน 163291 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๖

พี่ฟ้าคราม…กลับมาจากโรงเรียน เธอจะมีเรื่องเล่าให้ย่าฟังมากมาย สำหรับเรื่องอะไรเมื่อพิจารณาแล้ว ย่าบอกว่า ไม่ดี ย่าจะสอนให้เธอคิดด้วยตัวของเธอเอง พร้อมกับการสอนเรื่องการคิดบวกให้กับตัวเธอเสมอ…พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสลูก…ในดีมีเสียและในเสียก็มีดี…สิ่งแบบนี้ที่ย่าบุษไม่เคยมองเลยว่ามันจะเป็นผลเสียต่อตัวเรา…ปรับวิกฤติให้เป็นโอกาสเสมอค่ะ เพราะโตขึ้นนู๋จะกลายเป็นคนที่คิดบวกกับตนเองและมีความสุขด้วยตัวของนู๋เองความเห็น (0)