อนุทิน 163274 - ต้นโมกข์

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. accept (อิก เซ้พท์ หรือ แอ๊ก เซ้พท์) = ยอมรับ หรือ นำสิ่งที่นำเสนอมาให้ เช่น

They offered me a job, and I accepted it. พวกเขานำเสนองานให้แก่ฉัน และฉันก็ยอมรับไปแล้ว

  1. decline (ดิ๊ คลายน์) = กล่าวปฏิเสธที่นำเสนอมาให้ ไม่ยอมรับ เช่น

I will decline the company’s job offer. ฉันจะปฏิเสธงานที่บริษัทเสนอให้

เขียน 06 Feb 2019 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)