อนุทิน 163272 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๑

ย่าบุษ…ขอขอบคุณปู่เรของพี่ฟ้าคราม ที่อนุญาตให้ย่าบุษเร่ร่อน รอนแรมไปรับราชการในที่ต่าง ๆ ของต่างอำเภอ ต่างจังหวัด จนให้ย่าบุษมารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม…ทำให้สอนให้ย่าบุษเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ สภาพแวดล้อมที่ย่าบุษต้องเรียนรู้ด้วยตัวของย่าบุษเอง…ทำให้ยามที่เกิดปัญหาในการทำงาน ย่าบุษก็มิได้สะทกสะท้านต่อสิ่งที่มากระทบถึงตัวย่าบุษ…นี่ก็คือ “ทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกัน” ที่ย่าบุษได้เรียนรู้ด้วยตัวของย่าบุษเอง…ทำให้เกิดความแกร่ง ๆ พอที่จะช่วยตนเองและสังคมให้ไม่ให้เกิดการเสียหายได้…ขอบอกเลยว่า “สังคมสมัยนี้ มันอันตรายมากกกกกกกก”…แค่คิดถึงพี่ ๆ ที่เคยทำงานร่วมกันเมื่อ ๓๐ ปี ที่ผ่านมา…ความเห็น (0)