อนุทิน 163271 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๐

การได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาผลงานวิชาการกับคณะกรรมการผู้ทรงทั้ง คพว.และอนุ คพว. มาหลายสิบปี…ย่าบุษจะเป็นคนที่ชอบสังเกตและเก็บข้อมูล (ให้เป็นความลับ) แต่ย่าบุษได้รู้ ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ มากมายหลายเรื่อง กับการพิจารณาผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์…ทราบทุกอย่าง แต่มิพูดดดดดดด คริ ๆ ๆ เพราะหน้าที่ คือ เก็บข้อมูลให้เป็นความลับเท่านั้นความเห็น (0)