อนุทิน 163270 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๙

การสอนคนให้เป็นคน…นี่มันสอนยากมากกกกกกก เลย ขอบอก…สำหรับการสอนคน ๆ หนึ่งให้มีหัวคิดที่ดีต่อตนเอง ต่อพ่อแม่ ต่อสังคมของการทำงานความเห็น (0)