อนุทิน 16327 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ใครปล่อยวางได้ก็มีสุข ใครยึดติดอยู่ก็มีทุกข์ ทุกข์สุขของคนเห็นได้ชัดถนัดกับตาจริงๆ

เขียน 24 Jul 2008 @ 20:41 () แก้ไข 24 Jul 2008 @ 20:42, ()


ความเห็น (0)