อนุทิน 163249 - ต้นโมกข์

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. approve (เออะ พรุฟ) = พิจราณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมาะสม หรือดี หรือเห็นชอบ เช่น

Our boss approved the new proposal. เจ้านายของพวกเราเห็นชอบกับโครงการใหม่แล้วนะ

  1. disapprove (ดิส เออะ พรูฟ) = พิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เหมาะสม หรือไม่ดี หรือไม่เห็นชอบ เช่น

They disapproved of my decision. พวกเราไม่เห็นชอบกับการตัดสินของฉัน

เขียน 04 Feb 2019 @ 05:31 ()


ความเห็น (0)