อนุทิน 163234 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๓

หลังกลับจากอบรมวิชาการเครือข่ายทรัพยากรบุคคล หัวข้อ HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR แล้ว…ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องคนเยอะขึ้นเลย…เมื่อถึงเวลานั้น คงอีกหลายปี แต่ตอนนี้ที่สหรัฐเริ่มแล้วกับบางสิ่ง From Neuroscience to Brain Technology…น่ากลัว หุหุ…ความเห็น (0)