อนุทิน 163223 - ต้นโมกข์

to pay for something up front = จ่ายเงินไปล่วงหน้า หรือ จ่ายโดยที่ยังไม่ได้รับของ

Jackson: I’d say that the vast majority of people who have a house pay mortgage. ฉันขอเดาว่าคนหลายคนมีเงินในการจำนองบ้าน

Ryan: Yeah. Not many people have the money to pay up front for a new house these days. คงจะใช่ แต่คนจำนวนมากไม่มีเงินล่วงหน้าเพื่อบ้านหลังใหม่ในตอนนี้

เขียน 02 Feb 2019 @ 12:17 ()


ความเห็น (0)