อนุทิน 163191 - Wasawat Deemarn

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน สองข้างทางเป็นแบบนี้ แต่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ;)…

เขียน 31 Jan 2019 @ 22:10 ()


ความเห็น (1)

ร่มรื่น…