อนุทิน 163175 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๘

อารมณ์ศิลป์…บังเกิด…จิต + สมาธิ อยู่แบบจดจ่อในภาพศิลป์ความเห็น (0)