อนุทิน 163173 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๗

Competency and Skill…เป็นพฤติกรรมและทักษะที่อยู่ในตัวตนของตนเอง ขึ้นอยู่กับว่าคน ๆ นั้น จะมีพฤติกรรมและทักษะเป็นแบบใด เพราะพฤติกรรมจะเริ่มต้นจากการเกิดขึ้นมา และอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบใด เพราะสภาวะแวดล้อม จะเป็นตัวหล่อหลอมให้เกิด Competency and Skill ของคน ๆ นั้น…การจะสร้างให้มนุษย์คน ๆ หนึ่ง มีพฤติกรรมที่ดี เป็นคนดีนั้น ค่อนข้างยาก และมีทักษะที่ภาครัฐต้องการนั้น ยากมากกกกก เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ…โดยเฉพาะครอบครัวนั้น ขอบอกว่า “สำคัญมากกกกกกก…” เพราะ Competency and Skill ของคน ๆ นั้น เราจะทราบว่าเขาเป็นเช่นไร…ต้องอาศัยเวลาและผลงานของคน ๆ นั้น และพฤติกรรม การกระทำ…เป็นตัวช่วยตอบ…เฉกเช่นภาครัฐนำ Competency and Skill มาใช้กับการทำงานของคนไทย คงต้องใช้เวลานานมากกกกกก กว่าจะเห็นผล…คริ ๆ ๆ…ความเห็น (0)