อนุทิน 163172 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๖

ช่วงวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒…ย่าบุษจะไปเป็นสาวเจียงใหม่เจ้าาาาาาาา…เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ที่พี่ ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้…ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ งานนี้พี่เสถียร คามีศักดิ์ อดีตบุคลากรเชี่ยวชาญ ของ มศว. ประสานมิตร ฝากให้ฉันนำเรื่องงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เข้าเพื่อเสนอให้บุคลากรทำกันด้วย ๔-๕ เรื่อง…ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ พี่เสถียร พี่ก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักของน้อง ๆ สายสนับสนุนวิชาการเสมอค่ะความเห็น (0)