อนุทิน 163171 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๖

การเป็นวิทยากรในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้กับน้อง ๆ สายสนับสนุนวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ…สิ่งหนึ่งที่เห็นปัญหาของพวกเธอ คือ การไม่ค่อยได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม…การไม่ใส่ใจเท่าที่ควร…การไม่มีเวลาในการทำ…การไม่รู้จักบริหารจัดการเวลาให้กับตนเอง…การไม่ทุ่มเทแบบจริงจัง…การไม่รู้จริงในเรื่องนั้น…การไม่รู้จักภาระงานของตนเองแบบจริงจังและลึกซึ้ง…การไม่รู้เรื่องราวในการเขียนคู่มือ ฯ…ฯลฯ สิ่งสำคัญ คือ ยังนึกถึงแต่ความสนุกส่วนตัวมากเกินไปนั่นเอง…ทำให้เธอเขียนคู่มือการปฏิบัติงานไม่ได้และไม่เป็น… หุหุ ผิดกับฉันอ่ะ!!! ฉันชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของภาครัฐ จึงทำให้ฉันทราบเรื่องราวต่าง ๆ ของภาครัฐตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และนำมาบูรณาการ ปรับ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยของตนเองและของประเทศ นี่ไง!!!…การเขียนคู่มือ ฯ ต้องฝึกเขียนด้วยหัวสมองของตนเอง ห้าม Copy and Paste เพราะมันผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะคร้าาาาาาา…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง



ความเห็น (0)