อนุทิน 163165 - ต้นโมกข์

behind closed door = เกิดขึ้นอย่างเป็นความลับ หรือ สาธารณะชนไม่รู้ เช่น

Mark: The world of politics… โลกนี้เป็นโลกแห่งการเมือง

Sam: I know, what do you think is happening behind closed door? ฉันทราบแล้ว สิ่งที่เธอคิดเกิดขึ้นแบบลับๆทั้งนั้นแหละ?

เขียน 29 Jan 2019 @ 19:02 ()


ความเห็น (0)