อนุทิน 163164 - prayat duangmala

หนังสือแจ้งด่วนรับสื่ออนุบาลคิดวิเคราะห์ แจ้งให้ครูคุมสอบ ป.6 โอเน็ตรับสื่อ แต่การสื่อความผิดพลาด ได้แค่แผ่นซีดี แต่หนังสือให้รับสื่อปฏิบัติ การคิดและเล่น ต้องใช้รถ ต้องเข้าไปรับเวลา 16.40 น. เขตแซว จะเอาไปให้ลูกเล่นแล้ว เพราะเหลือ รร.เดียว

เขียน 29 Jan 2019 @ 18:12 ()


ความเห็น (0)