อนุทิน 163151 - ต้นโมกข์

to be engaged in something = มีความสนใจ และปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม หรือ กำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ เช่น

She’s engaged in her work. หล่อนกำลังทำงานของหล่อนอยู่ (ด้วยความสนใจ และมีบางสิ่งบางอย่างให้ทำ)

เขียน 28 Jan 2019 @ 19:07 ()


ความเห็น (0)