อนุทิน 163144 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๓๑

วันนี้วันพระ…ถวายน้ำพระที่ห้องทำงาน…

การทำความดี…ทำไปเรื่อย ๆ เพราะความดี คือ อนาคตที่สดใส…ยิ่งแก่ก็ยิ่งขลัง ยิ่งเกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้กับตนเอง…คนอื่นอาจไม่รู้ แต่ตัวเรารู้ตัวของเราเอง เพราะเป็นการรู้เฉพาะตน…มิใช่เข้าข้างตนเอง คริ ๆ ๆ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)