อนุทิน 16313 - กวิน

กวิน

นมัสการพระคุณเจ้า BM.chaiwut  @16297  สีทันดร=Deadsea? จะจมหรือลอย ก็ไม่ควรไว้ใจนะครับกระผม เพราะทะเลเป็น หนึ่งใน 5 สิ่ง ที่ ไม่ควรไว้ใจ

ใครจะไว้ใจอะไรตามใจเถิด       แต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้า
หนึ่งอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา       สองสัตว์เขี้ยวเล็บงาอย่าไว้ใจ
สาม ผู้ถืออาวุธสุดจะร้าย          สี่ผู้หญิงทั้งหลายอย่ากรายใกล้
ห้า มหากษัตริย์ทรงฉัตรชัย        ถ้าแม้ใครประมาทอาจตายเอย

นิทานเวตาล: กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

เขียน 24 Jul 2008 @ 17:10 () แก้ไข 31 Jul 2008 @ 14:47, ()


ความเห็น (0)