อนุทิน 16313 - กวิน

  ติดต่อ

นมัสการพระคุณเจ้า BM.chaiwut  @16297  สีทันดร=Deadsea? จะจมหรือลอย ก็ไม่ควรไว้ใจนะครับกระผม เพราะทะเลเป็น หนึ่งใน 5 สิ่ง ที่ ไม่ควรไว้ใจ

ใครจะไว้ใจอะไรตามใจเถิด       แต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้า
หนึ่งอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา       สองสัตว์เขี้ยวเล็บงาอย่าไว้ใจ
สาม ผู้ถืออาวุธสุดจะร้าย          สี่ผู้หญิงทั้งหลายอย่ากรายใกล้
ห้า มหากษัตริย์ทรงฉัตรชัย        ถ้าแม้ใครประมาทอาจตายเอย

นิทานเวตาล: กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)