อนุทิน 163129 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๒๙

การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย…เมื่อเรียนรู้แล้ว อย่านำความรู้นั้นมาใช้กับการเห็นประโยชน์ใส่ตัวเองเด็ดขาด เพราะนั่นคือ โทษจะนำมาสู่ตนเอง…หากเป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วทำได้…การรู้เรื่องกฎหมาย คือ การคิดเรื่องภายในกรอบ เพราะนั่นคือ กฎ เกณฑ์ กติการของสังคมในการนำไปใช้…กฎหมาย คือ การคิดภายในกรอบ ห้ามคิดนอกกรอบเด็ดขาด นี่คือ กฎหมาย คริ ๆ ๆ แต่ที่เห็น ๆ นำมาคิดนอกกรอบและเพื่อตนเองทั้งน้านนนนนน อิอิ…ความเห็น (0)