อนุทิน 163125 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๒๖

เป็นคนที่ชอบสังเกต…อนาคตการศึกษา ควรปรับให้เรียนหลักสูตรสั้น ๆ แล้วควรเรียนรู้ไปตลอดชีวิตของการศึกษา…มีความคิดว่าหลักสูตรสั้น ๆ เมื่อเรียนหลาย ๆ หลักสูตร สามารถนำไปประยุกต์ ปรับใช้และบูรณาการได้กับตนเองอย่างลงตัว…แถมได้คุณภาพน่าจะมากกว่าการศึกษาปัจจุบัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)