อนุทิน 163124 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๒๕

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา…ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ได้รับหลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มา ๑ ใบ…โดยเรียนรู้กับตุลาการศาลปกครองสูงสุด…๓ วันเต็มที่รู้ตัวเองว่า “ชอบเรียนกฎหมาย”… เพราะเป็นคนที่ชอบฟังแล้วคิดตาม ขอบอ่านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายอยู่แล้ว ทำให้เป็นคนที่ชอบฟังแล้วคิดตาม…เป็นไปตามที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเฉลย…เห็นบางท่านคงไม่ชอบเลยเกิดอาการง่วง หาว…สำหรับฉัน เปล่าเลย มิง่วงนอน กลับฟังแล้วสนุก ๆ กับการเรียนกฎหมาย…เพราะสิ่งที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เล่าให้ฟัง…ฉันมิเคยกระทำความผิด เพราะยึดหลักจากกฎหมายเป็นหลัก และสามารถนำความรู้มาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมากมาย…พิสูจน์ได้ว่า “อะไรที่เรารัก…มักจะทำได้ดี (มากกกกกกกกกกกกกกก…)” คริ ๆ ๆ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)