อนุทิน 163113 - ต้นโมกข์

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนสุดท้าย

ฟอร์มการประเมินตนเอง

จงทำงานกับผู้เรียนเพื่อสร้างฟอร์มการประเมินตนเอง หรือ templates เพื่อที่พวกเขาจะได้ประเมินเกี่ยวกับกิจกรรม หรือบทเรียนได้ สำหรับผู้เรียนที่เป็นเด็ก บางสิ่งที่อยู่ข้างล่าง อาจใช้ได้

งานเขียนของฉันคือ……………

สามารถแยกออกเป็นประเด็นการตีความเกี่ยวกับงานเขียนของเขา เช่น ดีมากๆ อาจเป็น รูปหน้ายิ้มสองหน้า ดี อาจเป็นรูปหน้ายิ้มหน้าเดียว หรือ ไม่ดี

แต่พอไปได้ หรืออาจเป็นหน้าเฉยๆก็ได้ หรือ พอไปได้ อาจเป็นหน้าเดียว หรือ น่าเบื่อ อาจเป็น รูปหน้าเศร้าก็ได้

ในบางครั้ง เราอาจทำเป็นให้การประเมิน แล้วให้เด็กๆเลือก เช่น

ฉันสามารถเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข่าว และข้อมูล

ข้อความนี้เป็นจริงขนาดไหน? จงวงกลมหมายเลขที่ตรงที่สุด (3 = จริง 2 = จริงบางส่วน 1 = ไม่จริง)

หรืออาจอยู่ในรูปแบบนี้

ข้อรายการนี้จริงขนาดไหน จงวงกลมหมายเลขที่ถูกต้องที่สุด 3 = จริง, 2 = จริงบางส่วน, 1 = ไม่จริง

ฉันมีความสุขกับงานเขียน ทำไม/ ทำไมถึงไม่มีความสุข

ฉันตอบคำถามโดยการใช้ทุกๆส่วนของคำถาม

ฉันใช้ย่อหน้า

ฉันใช้ linking verb

ฉันใช้ระดับคำศัพท์และวลีที่มาพอสมควร

ฉันตรวจสอบการสะกด และเครื่องหมาย

ฉันใช้กาลเวลาที่ถูกต้อง

สิ่งที่ฉันทำได้ดี …………………..

บางสิ่งที่ฉันจะทำในคราวหน้า…………………..

ข้อคิดเห็นจากครู………………..

แปลและเรียบเรียงจาก

Deborah Bullock. Assessment for Learning activities.

https://www.teachingenglish.org.uk/article/assessment-learning-activities-0

เขียน 26 Jan 2019 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)