อนุทิน 16311 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความดี “คนดี” ที่สังคมสมมติให้เป็นนามธรรมนั้น มหาวิทยาลัย อาจารย์ โดยเฉพาะบัณฑิตกลับมองข้ามเป็นเพียงแค่ตัวเลือก วิชาเลือก หรือเป็นเพียง “กิจกรรม” ซึ่งทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ เพราะเมื่อเรียนจบไปใคร ๆ เขาก็วัดกัน แข่งขันกันด้วยความ “เก่ง” กันทั้งนั้น

 

สังคมที่ไม่เชิดชูคนดี การที่คนโดยเฉพาะบัณฑิตที่จะสร้าง พัฒนาคุณภาพตัวให้เป็นคนดีนั้นก็เลยไม่มีความหมาย เพราะไม่รู้จะทำไปทำไม ก็ใคร ๆ ทั้งโลกคนไม่นิยมและสรรเสริญคนดี

เขียน 24 Jul 2008 @ 17:00 ()


ความเห็น (0)