อนุทิน 163099 - อาจารย์ต้น

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 10

การนำเสนอการประเมินตนเองและให้เพื่อนๆมาประเมิน (ต่อ)

-ตัวบอกบทการประเมินตนเอง

จงเลือกงานเขียนที่เธอภาคภูมิใจมาสักชิ้นหนึ่ง บอกเพื่อนๆว่าทำไมจึงภาคภูมิใจ เธอมีเวลาแค่ 1 นาที อภิปรายว่าเกณฑ์การประเมินอันใดทที่เธอเห็นว่าประสบความสำเร็จที่สุด และแต่ละเกณฑ์ ต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำมาพัฒนา และบอกว่าทำอย่างไรก็ด้วย เธอมีเวลาแค่ 3 นาที

-การใช้ 3 สิ่ง

เมื่อตอนจบของบทเรียน ถามผู้เรียนของเธอ ให้สร้างรายการขึ้นมา 2 รายการ ที่พวกเขาได้เรียนรู้ และหนึ่งสิ่งที่พวกเขาอยากเรียนรู้เพิ่มเติม

-ฉันมีคำถาม

เมื่อตอนจบของบทเรียน ถามผู้เรียนของเธอให้เขียนคำถามสัก 1 อย่าง ที่พวกเขายังไม่เข้าใจ

-การใช้นิตยสาร

ขอให้ผู้เรียนของเธอมีการทำนิตยสารเชิงความรู้ เพื่อบันทึกความคิดและเจตคติในสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้

-เวลาใคร่ครวญ

เมื่อตอนจบของบทเรียน ให้เวลากับผู้เรียนของเธอในการใคร่ครวญ และตัดสินใจถึงที่พวกเขาจะเรียนต่อไป

-การใช้บันทึกผลสะสมงาน

ขอให้ผู้เรียนเก็บตัวอย่างของงานที่พวกเขาทำอย่างต่อเนื่อง งานนี้อาจเป็นงานที่ทำในชั้นเรียน, การบ้าน, ผลการทดสอบ, การประเมินตนเอง, และความคิดเห็นต่างๆ จากเพื่อนๆ หรือแม้แต่ตัวครูเอง

-การตั้งจุดหมาย

หลังจากให้ผลสะท้อนกลับ กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งจุดหมายขึ้นมา บอกพวกเขาให้บ่งชี้แต่เรื่องที่ดีๆ, สิ่งที่ไม่ดี, และช่องว่างในความรู้ ตอนนี้ให้พวกเขาคิดถึงเรื่องจุดมุ่งหมาย และคิดถึงวิธีการในการบรรลุถึงสิ่งนั้น บอกให้ทำงานคนเดียว และตอบคำถามเหล่านี้ ได้แก่ อะไรคือจุดมุ่งหมาย และวิธีการที่จะได้รับจุดมุ่งหมายคืออะไร

แปลและเรียบเรียงจาก Deborah Bullock. Assessment for Learning activities.

เขียน 25 Jan 2019 @ 19:16 ()


ความเห็น (2)

เมื่อตอนจบของบทเรียน ถามผู้เรียนของเธอให้เขียนคำถามสัก 1 อย่าง ที่พวกเขายังไม่เข้าใจ ดีจังอาจต้องนำไปใช้หลังสอนเสร็จ เพื่อกระตุ้นให้คนเรียนคิดต่อว่าสงสัยอะไร ไม่ใช่ถามว่า มีอะไรสงสัย ไม่เคยมรคนสงสัยเลย

เขียนเมื่อ 

ดีใจนะครับ ที่ใช้เทคนิคที่นำเสนอไปใช้ครับ