อนุทิน 163089 - ต้นโมกข์

the stakes are high = มีโอกาสที่จะแพ้ หรือชนะ หรือใช้ในการบรรยายสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง

Sherry: President Obama and Israel’s prime minister do not like each other. ประธานธิบดีโอบามา และนายกฯอิสราเอลไม่ชอบหน้ากัน

Kim: Yes. The stakes are high for both nations. ใช่แล้ว นี่คือภาวะเสี่ยงสำหรับสองชาติ

เขียน 24 Jan 2019 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)