อนุทิน 163070 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๑๒

ช่วงบ่าย…เดินทางเข้าเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒…จริง ๆ ก็ทราบอยู่ แต่อบแล้วอบอีกก็ดีเหมือนกัน…จะได้รู้ลึก… คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ท่าน ผอ.เยี่ยมนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ เป็นเพราะเป็นคนที่ชอบพัฒนาตนเองในการทำงานมาก ๆ ด้วยค่ะ ต้องเรียนรู้ค่ะ